Yayasan Kanser Malaysia

Yayasan Kanser Malaysia

Donate To YKM Programs

Pihak Yayasan Kanser Malaysia sangat berbesar hati menjadi sebahagian daripada acara bulanan Kem Kesihatan oleh Parlimen Puchong pada 28 April 2019 yang lalu. 

Acara bulanan ini merupakan inisiatif oleh Parlimen Puchong untuk memberi kesedaran tentang kesihatan kepada rakyat Malaysia khususnya di kawasan Parlimen Puchong. 

Ribuan terima kasih kepada YB Gobind Singh Deo, Menteri Komunikasi dan Multimedia dan P103 Parlimen Puchong atas kerjasama dari pihak Parlimen Puchong untuk membantu rakyat Malaysia. 

#cancertreatment#cancerawareness#ykm#yayasankansermalaysia